Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr

Det foreslås, at der indføres en ny bekendtgørelse, som har til formål at regulere indførslen af dyr til Grønland, som enten medfører risiko for spredning af sygdomme til det herboende dyreliv eller som af dyreværnsmæssige årsager er uforsvarlige at holde i Grønland.

Bemærkninger til forslaget skal være Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i hænde senest:

Onsdag den 17. maj 2019, kl. 16.00.

Eventuelle bemærkninger til forslaget bedes sendt pr. e-mail til APNN@nanoq.gl og cc. thra@nanoq.gl

Høringssvar skal fremsendes både i word-format og som pdf-fil

Forslaget kan desuden findes på Naalakkersuisuts høringsportal på:
www.naalakkersuisut.gl

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
E-mail: apnn@nanoq.gl
Telefon: +299 34 50 00

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

15 april 10:01:00

Høringsfrist:

17 maj 16:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl