Strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023

Deltag i høringen af Miljøstyrelsen for Råstofområdets udkast til strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023

Hvordan du deltager:

- Send et almindeligt skriftligt høringssvar til eamra@nanoq.gl. Høringssvaret bliver uploadet uredigeret på høringsportalen i den fremsendte form og sprogversion(er). Miljøstyrelsens og videnskabelige rådgiveres kommentarer til høringssvaret bliver derefter registreret i hvidbogen på grønlandsk, dansk og engelsk.
Eller
- Indtal mundtligt dit høringssvar og fremsend lydfilen til eamra@nanoq.gl Det indtalte høringssvar bliver nedskrevet uredigeret i hvidbogen. Miljøstyrelsens og videnskabelige miljørådgiveres kommentarer til høringssvaret bliver derefter registreret i hvidbogen på grønlandsk, dansk og engelsk.
Hvis der er et ønske om et møde med en uddybende samtale om høringsmaterialet venligst kontakt Miljøstyrelsen for Råstofområdet pr. email eamra@nanoq.gl

Hvad sker der med dit høringssvar og hvad er en hvidbog?
- Hvidbogen er et word-dokument.
- Alle høringssvar og kommentarer bliver skrevet ind i dokumentet.
- I hvidbogen skriver Miljøstyrelsen for Råstofområdet, hvad kommentaren har ført til af ændringer, eller hvordan den tages til efterretning.
- Hvidbogen bliver offentliggjort sammen med slutversionen af strateginotatet. På den måde kan du følge med i, hvad der sker med dit høringssvar.
- Se eksemplet på hvidbogsopsætning herunder:

Høringssvar/kommentar 
 Miljøstyrelsens kommentar 
Videnskabelige miljørådgiveres kommentar  
Ændring i stateginotat  
Eksempel
     
Eksempel
     

Hvad skal hvidbogen og det færdige strateginotat bruges til?
- Strateginotatet sætter retningen for det praktiske administrative arbejde med miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023
- Strateginotatet er et selvstændigt miljøbidrag til de overordnede strategier for råstofområdet, herunder ny råstofstrategi og ny sektorplan for olie- og gasområdet.

Hvad består høringsmaterialet af?
- Udkast til strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023 (Miljøstyrelsen for Råstofområdet).
- Bilagsmateriale: “Videnskabelige anbefalinger til råstofmiljøstrategi 2019-2023 (Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut)”.

Beskrivelse:

Strategien tager udgangspunkt i råstoflovens overordnede formål - at al aktivitet på området skal foregå forsvarligt med hensyn til miljø - og i overensstemmelse med, under tilsvarende forhold, anerkendt god international praksis.

For at sikre den bedst mulige miljøregulering af råstofaktiviteter, skal miljøhensynet i fokus fra før opstart til efter nedlukning af råstofaktiviteter. Aktiviteterne skal hele vejen igennem udføres efter anerkendt, god international praksis tilpasset grønlandske forhold - med den bedste miljømæssige praksis og den bedst tilgængelige teknik.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremlægger hermed Strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023 til høring og ser frem til at modtage høringssvar.

Offentliggjort:

19 juni 00:00:00

Høringsfrist:

19 august 16:00:00

Høringssvar sendes til:

eamra@nanoq.gl