Høring af udkast: Forslag til inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat

Departementet for Finanser fremsender hermed ovenævnte lovforslag i høring.

Frist for fremsendelse af høringssvar er: 4. juni 2019.

Eventuelle bemærkninger til forslaget bedes sendt pr. e-mail til: oed@nanoq.gl med kopi til pnil@nanoq.gl

Forslagets hovedindhold
Forslaget indeholder forslag om indførsel af et beskæftigelsesfradrag. Desuden fritager forslaget særlige honorarer og godtgørelser udbetalt af Politiets Efterretningstjeneste fra at indgå i skattepligtig indkomst.

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

30 april 12:51:00

Høringsfrist:

04 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl med kopi til pnil@nanoq.gl