Høring af: Forslag til Inatsisartutlov om betalingssystemet Ilanngaassivik

Departementet for Finanser fremsender hermed ovennævnte forslag i høring.

Frist for fremsendelse af høringssvar er: 4. juni 2019.

Eventuelle bemærkninger til forslaget bedes sendt pr. e-mail til: oed@nanoq.gl med kopi til pnil@nanoq.gl

Hovedindholdet i forslaget
Forslaget tager udgangspunkt i det forslag, der blev sendt i høring i 2017. Forslaget er på en række områder ændret.

  • Lønindkomst m.v. udbetales via Ilanngaassivik.
  • Der etableres et betalingsservicesystem for offentlige regninger benævnt Ilanngaassivik.
  • Betalingssystemet er obligatorisk for personer der er i restance til det offentlige eller som har haft flere restancesager. Andre kan frivilligt tilmelde sig betalingssystemet.
  • For borgere, der omfattes af betalingssystemet, betales regninger fra det offentlige af den indkomst den enkelte modtager.
  • Der kan ikke opkræves regninger, hvis det medfører, at borgeren modtager mindre end de lovfæstede rådighedsbeløb.
  • Ilanngaassivik administreres af skatteforvaltningen

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

01 maj 09:38:00

Høringsfrist:

04 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl med kopi til pnil@nanoq.gl