Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser - Sommer og Efterår 2019

Hermed fremsendes forslag til fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Sommer og Efterår 2019 i høring.  

Grønlands Naturinstitut gennemførte i løbet af marts 2018 tælling af rensdyr og moskusokser i Region 2 - Sisimiut-Kangerlussuaq – og i marts 2019 tællinger af rensdyr i Region Akia-Maniitsoq samt Region Ameralik. Hvad angår de endelige tællerapporter, har Grønlands Naturinstitut forvarslet kan forventes færdiggjort november i år. Der er således endnu ingen rådgivning fra Grønlands Naturinstitut. Derfor er der i høringen ingen ændringer i forhold til sommer og efterår 2018, på nær ift. Ivittuut moskusokser.

APNN lægger ved fangst af rensdyr og moskusokser vægt på den sæsonmæssigt bedste udnyttelse. Det tilstræbes derfor så vidt muligt, at rensdyrfangst forløber sommer og efterår samt at moskusoksefangst forløber sommer, efterår og vinter.

Der blev gennemført minimumstælling af moskusokser i Ivittuut i april 2019 og dette medfører høring af en ny kvote for Ivittuut.

 

Rensdyr

1.             Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober.

2.             Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8: Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 30. september. Der vil i forvaltningsområde Nuuk kun blive udleveret én licens pr. region til hver fritidsfanger. En licens til Region 3 og en licens til Region 4. En licens er ækvivalent med 5 rensdyr.

3.             Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december.

 

Begrundelser: Der blev til rensdyrjagt-sæsonen i 2018 kun udleveret én licens pr. fangstregion til fritidsfangere fra forvaltningsområde Nuuk, der havde betalt jagtbevis før 1. maj 2018. Således blev der udleveret 2.287 licenser fordelt med 1.162 licenser til Region Akia-Maniitsoq og 1.125 licenser til Region Ameralik. Det er imidlertid kun 771 af disse, der blev returneret med fangstmelding svarende til kun 34%, hvilket gør det svært for GN og APNN at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrenes tilstand i de to regioner. APNN følger i tæt samarbejde med kommunerne returnering af licenser med fangstmelding og manglende returnering vil kunne få konsekvenser for muligheden for ansøgning om licenser.

 

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr. 

 

   

Moskusokser

4.         Maniitsoq-bestanden: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1, 3 og 4 starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fangst af køer med kalve samt trofætyre er forbudt.

5.         Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 400 dyr. Fangst af køer med kalve samt fangst af køer med kalve samt trofætyre er forbudt.

6.         Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl er på 40 dyr. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land forbliver uændret på 60 dyr. Fangst af køer med kalve samt trofætyre er forbudt.

7.         Forvaltningsområde Ivittuut: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt er uændret fra 1. august til og med 15. december. Kvoten er med baggrund i minimumstælling fra april 2019 på 30 stk. 1-2 årige moskusokser, heraf fordelt på 12 tyre og 18 køer. Fangst af køer med kalve samt trofætyre er forbudt.

8.         Forvaltningsområde Sigguk: Kvoten er ligesom i 2016, 2017 og 2018 på 150 dyr. Fangst af køer med kalve samt trofætyre er forbudt.

 

Begrundelser: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Kap Atholl i forvaltningsområde Qaanaaq forbliver efter minimumstællingen i 2015 uændret på 40 dyr, jf. pkt. 6. Fangstområdet for moskusokser i Inglefield Land blev i 2017 udvidet mod syd til og med Prudhoe Land, da moskusokserne er begyndt at vandre sydover, jf. pkt. 6.

Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Sigguk forbliver på 150 dyr, som besluttet efter høringen tilbage i 2016, men hæves ikke yderligere, før der har været minimumstælling i forvaltningsområdet, jf. pkt. 8.

 

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af moskusokser samt fangst af moskusokser. Der kan særskilt til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

Kravet om at fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2019 er gældende. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år er gældende.

 

Høringssvar skal senest den 24. Juni 2019 sendes til apn@nanoq.gl og numl@nanoq.gl og ingen høringssvar anses som accept af høringen.

Emne:

Fangst

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

28 maj 13:38:00

Høringsfrist:

24 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl