Vedrørende: Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske

Vedlagt fremsendes til høring forslag til bekendtgørelse om anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske.

Baggrunden for fremsættelse af forslaget er, at der i Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde er flere bestemmelser, som enten forpligter Naalakkersuisut eller giver Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte regler på området. Naalakkersuisut skal eksempelvis fastsætte regler om anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, herunder om hvem der kan foretage anmodning og om, hvordan anmodning skal fremsættes.

I forbindelse med Inatsisartutlovens behandling i Inatsisartut opfordrede Udvalget for Kultur, Uddannelse og Kirke Naalakkersuisut til at være mere fleksible i forhold til urneopbevaring og askespredning. Lovforslaget skulle i højere grad tilgodese afdøde families ønsker. Som følge af udvalgsbetænkningen blev der indsat 2 hjemmelsbestemmelser, således at Naalakkersuisut i bekendtgørelsesform fik mulighed for at fastsætte regler om midlertidig opbevaring af urnen et andet sted end i præstegældet og om, hvordan der kan forholdes med asken på anden sømmelig måde, herunder om betingelser for meddelelse af tilladelse til spredning af urneaske over grønlandsk område og om eventuelle formkrav for ansøgning om tilladelse. Disse hjemmelsbestemmelser udmøntes i denne bekendtgørelse.

Forslaget til bekendtgørelsen er opdelt i 4 kapitler, som omhandler henholdsvis anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, opbevaring af urner, deling og spredning af aske samt klage- og sanktionsbestemmelser.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i hænde senest den 14. juni 2019. Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle mail-adresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle brevpost-adresse:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

09 maj 15:20:00

Høringsfrist:

14 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl