Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsender hermed forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension i officiel høring.

Formål
Forslaget har til formål at forøge fradraget for alderspension med 100.000 kr. samt at sænke aftrapningsprocenten. Dette indebærer, at alderspensionen først aftrappes ved en årlig aktuel indkomst bortset fra førtids- og alderspension og pension udbetalt efter Nordisk konvention om social sikring på 156.000 kr. for enlige og 183.000 kr. for en alderspensionist med partner.

Baggrund
Inatsisartutlov om alderspension trådte i kraft d. 1. januar 2016. Et mål med loven var blandt andet at supplere med initiativer, der skulle forbedre incitamentet til arbejdsmarkedspensioner, egenfinansierede pensionsordninger og en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet under pensionen.

For at sikre et økonomisk incitament for alderspensionister til at forblive på arbejdsmarkedet, forhøjer forslaget fradraget og forskyder dermed grænserne for, hvornår aftrapningen ved stigende bi-indtægt for tillægspension og grundpension starter og slutter. En alderspensionist vil således kunne beholde en større del af sin alderspension ved siden af en eventuel bi-indtægt.

Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet på iian@nanoq.gl

Frist for høringssvar senest den 15. maj 2019

Relevante dokumenter
Relevant dokumentation for høringen er vedhæftet jf. bilagsoversigten.

Bilag:
1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension
2. Bemærkninger til forslaget


Med venlig hilsen

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Offentliggjort:

17 april 15:11:00

Høringsfrist:

15 maj 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl