Høring vedrørende ”Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2020 om euforiserende stoffer”

Departementet for Sundhed genfremsender hermed ”Forslag til: Inatsisartutlov om euforiserende stoffer” i høring. Forslaget forventes fremsat i FM2020.

Samtidig bortfalder det tidligere fremsendte høringsmateriale, fremsendt den 21. november 2019.

Forslagets hovedpunkter er:

  • Overordnet er der tale om en rammelov, hvor Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte mere detaljerede regler om anvendelse af euforiserende stoffer og til at bestemme, at visse stofgrupper med euforiserende virkning ikke må forefindes her i landet.
  • Indførsel og udførsel, salg, køb, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse foreslås tilladt for Landsapoteket og sygehusapoteker samt for de personer eller firmaer, der har fået tilladelse hertil af Naalakkersuisut.
  • Forslaget indebærer tillige adgang til en vis lempelse af reglerne på cannabisområdet, idet der ved bekendtgørelse vil ske en regulering af området for cannabisolier eller produkter med CBD-olie, således at disse produkter ikke omfattes af loven, medmindre de indeholder over 0,2 % THC.
Lovforslaget ligger tæt op ad de tilsvarende danske bestemmelser på området.

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sundhed i hænde senest den 6. januar 2020 kl. 13:00.

Høringssvar fremsendes til Departementet for Sundhed pr. e-mail til pn@nanoq.gl med cc til Ajâja Bastiansen på ajba@nanoq.gl eller pr. brev til Departementet for Sundhed Postboks 260, 3900 Nuuk.

Emne:

Sundhed

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sundhed

Offentliggjort:

10 december 00:00:00

Høringsfrist:

06 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

pn@nanoq.gl med cc ajba@nanoq.gl