2019

  Høringsfrist Emne
Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyrDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 17.05.19 Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspensionDepartementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 15.05.19Det sociale område Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoptionDepartementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 15.05.19Det sociale område Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ældretalsmand.Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 13.05.19Det sociale område Høring om forslag til inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanterDepartementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 13.05.19Arbejdsmarked Høring over forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension 10.05.19Det sociale område Høring af forslag til Inatsisartutlov om kollegier 10.05.19Uddannelse og Forskning Høring af forslag til Inatsisartutlov om fødevarerDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 06.05.19 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsenDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 06.05.19 Høring af ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 06.05.19Råstoffer

Side

af 3