2019

  Høringsfrist Emne
Høring om Cirkulæreskrivelse om standardudrykning og mandskabsnormeringDepartementet for Natur, Miljø og Forskning 22.03.19 Børn og unge med rusmiddel- og spilproblemer 20.03.19Sundhed Høring af forslag til bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold og forslag til bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i DanmarkDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 12.03.19Uddannelse og Forskning Høring af anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomhederDepartementet for Erhverv og Energi 10.03.19Erhverv Høring af anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om garantiformue for indskydere og investorerDepartementet for Erhverv og Energi 10.03.19Erhverv Høring af ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om salg og udførsel af mineraler”Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 04.03.19Råstoffer Høring af forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførslerDepartementet for Erhverv og Energi 28.02.19Erhverv Høring af udkast til bekendtgørelse om finanslovens opbygning og den administrative finanslovsproces 21.02.19 Høring i forbindelse med forslag til Selvstyrets bekendtgoerelse nr. xx af xx 2019 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandetDepartementet for Finanser 20.02.19 Høring af "Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område"Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 20.02.19Det sociale område

Side

af 2