Offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Udvidelse af Ilulissat Lufthavn’

Beskrivelse
Den nuværende landingsbane i Ilulissat kan, med en længde på 845 meter og bredde på 30 meter, ikke modtage større fly, end typen Dash-8. Bygherre (Kalaallit Airports A/S) ønsker derfor, at landingsbanen udbygges til en længde på 2.200 meter og en bredde på 45 meter. En sådan udvidelse vil betyde, at større fly (til omkring 200 passagerer) kan anvende lufthavnen.

Baneudbygningen sker i samme område som der, hvor den nuværende lufthavn ligger. Dog vil den fremtidige landingsbane komme til at ligge ca. 150 meter forskudt mod nord og vest, ud mod kysten, i forhold til den nuværende landingsbane. Der kan ikke gennemføres en umiddelbar forlængelse af den nuværende bane, pga. den længere landingsbanes øgede krav til hindringsfrit luftrum. Den gamle landingsbane vil anvendes som rullevej (taxivej) i forhold til den nye landingsbane. Udover en udvidelse af landingsbanen, kræver de større fly og det øgede antal passagerer pr. afgang også mere plads ift. terminal, garage, parkeringsplads med mere, hvorfor der ud over landingsbanen skal etableres nye bygninger og servicefaciliteter med videre.

Borgermøder
Kalaallit Airports A/S afholder i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn, borgermøde vedr. VVM-redegørelsen. Borgermødet vil blive afholdt torsdag den 8. marts i Ilulissat. Kalaallit Airports A/S vil endvidere foretage annoncering i lokale medier, ligesom nærmere informationer om tidspunkt og lokaler vil blive oplyst heri.

Høring
Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i otte uger fra datoen for offentliggørelse.

Høringsmaterialet består af følgende:
- Udvidelse af Ilulissat Lufthavn, VVM-redegørelse.
- Udvidelse af Ilulissat Lufthavn, Ikke teknisk resume.
- Bilag 1: Informationer vedr. udledningstilladelse for lufthavnsudvidelsen i Ilulissat.
- Bilag 2: Rapport fra besigtigelse af flora og fauna i Ilulissat.
- Bilag 3: Teknisk notat vedrørende flystøj for Ilulissat.
- Bilag 4: Visualisering af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat.

Høringsfrist: Torsdag den 5. april 2018, kl: 16:00.

Høringssvar sendes til:

Departementet for Natur og Miljø,
Postboks 1614
3900 Nuuk

Eller via e-mail: pan@nanoq.gl.

Offentliggjort: Den 8. februar 2018 kl.: 16:00.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

08 februar 16:00:00

Høringsfrist:

05 april 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl