Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk

Denne udkast til bekendtgørelse har været i høring i Fiskerirådet fra den 11. november 2018 til 18. december 2018. Den er kun lagt i høringsportalen til almindelig orientering

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk i høring.

Forslaget indeholder en række materielle ændringer vedrørende definition og antal af forvaltningsområder og afskaffelsen af kvotefri områder i Nordgrønland.

Derudover er der foretaget nogle sproglige præciseringer.

De vigtigste ændringer er foretaget i §§ 2 og 6 og som konsekvens heraf er paragrafnumrene ændret og tallet af paragraffer reduceret til 13.

I § 2 er der tilføjet et forvaltningsområde Nuuk Fjord og Ameralik Fjord som nr. 4

og Øvrige Grønland er nu nr. 5.

De kvotefri områder nævnt i den nuværende bekendtgørelses § 6 er taget ud og de følgende paragrafnumre derfor ændret.

 

Departementet for Fiskeri, Fangst og landbrug skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget senest 14. december 2018 kl. 12.00.

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til APNN@nanoq.gl med kopi til tomp@nanoq.gl.

Emne:

Fiskeri

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

11 november 00:00:00

Høringsfrist:

18 december 00:00:00