Offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Udvidelse af Nuuk Lufthavn’

Beskrivelse

Den nuværende landingsbane i Nuuk kan, med en længde på 950 meter og en bredde på 30 meter, ikke modtage større fly end dem der bruges i Grønland. Der er derfor ønske om, at landingsbanen udbygges til en længde på 2.200 meter og en bredde på 45 meter. En sådan udvidelse vil betyde at større fly kan lande direkte i Nuuk.

Placeringen af den forlængede landingsbane vil tage udgangspunkt i den eksisterende bane, og landingsbanen vil derfor efter forlængelsen strække sig næsten helt fra Malenebugten i syd til Godthåbsfjorden i nord. Udover en udvidelse af landingsbanen, kræver de større fly og det øgede antal passagerer pr. afgang også mere plads ift. terminal, garage, parkeringsplads med mere, hvorfor der ud over landingsbanen skal etableres nye bygninger, servicefaciliteter med videre, som vil være nødvendige for lufthavnens drift.

Borgermøder

Kalaallit Airports A/S afholder i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn, borgermøder vedr. VVM redegørelsen. Borgermødet vil blive afholdt mandag den 12. Marts. Kalaallit Airports A/S vil endvidere foretage annoncering i lokale medier, ligesom nærmere informationer om tidspunkt og lokaler vil blive oplyst heri.

Høring

Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i otte uger fra datoen for offentliggørelse.

Høringsmaterialet består af følgende:

-          Udvidelse af Nuuk Lufthavn, VVM-redegørelse.

-          Udvidelse af Nuuk Lufthavn, Ikke teknisk resume.

-          Bilag 1: Informationer vedr. udledningstilladelse for lufthavnsudvidelsen i Nuuk.

-          Bilag 2: Rapport fra besigtigelse af flora og fauna i Nuuk.

-          Bilag 3: Teknisk notat vedrørende flystøj for Nuuk.

-          Bilag 4: Visualisering af lufthavnsudvidelsen i Nuuk.

Høringsfrist: Tirsdag den 3. april 2018, kl: 16:00.

Høringssvar sendes til:

 

Departementet for Natur og Miljø,

Postboks 1614

3900 Nuuk

Eller via e-mail: pan@nanoq.gl.

Offentliggjort: Den 6. februar 2018 kl.: 16:00.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

06 februar 16:02:00

Høringsfrist:

03 april 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl