Høring: Udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland mv.)

Vedlagt fremsendes høring vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. Departementet har først modtaget lovforslaget fra Justitsministeriet den 18. december 2018, hvorfor der er en forkortet høringsfrist, således at forslaget kan nå at blive forelagt Inatsisartut på forårssamlingen 2019.

Forslagets hovedindhold i ændringerne i lovforslaget er:

  • Gengivelse af forklaringer i kriminalsager 
  • Revision af reglerne om legemsundersøgelse 
  • Normering af Retten i Grønland og midlertidig beskikkelse
  • Sammensætning af råd og nævn

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte udkast bedes være Justitsministeriet i hænde senest

Den 14. januar 2019, kl. 9.00.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt pr. mail til:

nordatlanten@jm.dk med kopi til iian@nanoq.gl


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 

Emne:

Det sociale område

Offentliggjort:

21 december 12:00:00

Høringsfrist:

14 januar 09:00:00

Høringssvar sendes til:

nordatlanten@jm.dk