”Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn”.

Vedlagt fremsendes til høring udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

Inatsisartut vedtog på FM2017 Inatsisartutlov om støtte til børn.
Inatsisartutloven om støtte til børn indeholder en række bestemmelser, der pålægger og giver Naalakkersuisut mulighed for at udarbejde bekendtgørelser.

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen udarbejdede i denne forbindelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24. november 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn som sat i kraft den 24. november 2017.

Det fremsendte udkast til en revideret udgave af Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn indeholder en række materielle ændringer, herunder:

1. Der gives mulighed for, at kravet om eget værelse kan fraviges, hvis pædagogiske hensyn taler for, at de enkelte børn, herunder søskende, deler værelse (§7).
2. Kravene om indretning kan efter godkendelse fra Socialstyrelsen midlertidig fraviges for eksisterende døgninstitutioner, såfremt de eksisterende bygninger ikke gør det muligt at opfylde dem (§ 7).
3. Der åbnes op for muligheden for at give betingede godkendelser, hvori der kan dispenseres fra godkendelseskravene i en periode på op til tre år (§§ 17 og 32)
4. Det præciseres, hvilke ydelser der er omfattet af den døgntakst som kommunalbestyrelserne skal betale for anbringelse på en døgninstitution for børn (§ 50).
5. Der er foretaget en række præciseringer vedrørende kravene til regnskab og budgetter (§§ 39-44).

Udover de oplistede materielle ændringer indeholder udkastet en række sproglige præciseringer.

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte udkast bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest den 7. november 2018.

Høringssvar fremsendes pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller pr. brev til:
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Offentliggjort:

04 oktober 10:47:00

Høringsfrist:

07 november 23:30:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl