Høring af anordning om ophavsret

Kulturministeriet har til Grønlands Selvstyre fremsendt vedlagte udkast til ny anordning for Grønland af lov om ophavsret med henblik på Selvstyrets udtalelse.

Anordningsudkastet består af en række udvalgte regler fra ændringslove, der er sat i kraft i Danmark siden ikrafttrædelsen af den gældende anordning om ophavsret. Det overordnede formål er at sikre en opdatering af anordningen og et mere tidsvarende og hensigtsmæssigt regelgrundlag.

Med hensyn til en nærmere redegørelse for de enkelte ændringer i anordningsudkastet henvises til de i vedlagte beslutningsforslag i punktform beskrevne ændringer, resuméet og anordningsudkastet. Endvidere er der i beslutningsforslaget redegjort for forslagets eventuelle konsekvenser.

Beskrivelse:

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret I høring.

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

14 december 16:00:00

Høringsfrist:

18 januar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl