Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri

Denne udkast til bekendtgørelse har været i høring i Fiskerirådet fra den 11. november 2018 til 18. december 2018. Den er kun lagt i høringsportalen til almindelig orientering

Hermed fremsendes bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri.

Forslaget indeholder materielle ændringer i relation til mulighederne for at få licens i det kystnære fiskeri herunder reglerne om dispensation. Derudover er der sproglige præciseringer i relation til reglerne om sanktioner.

 

De vigtigste ændringer er foretaget i §§ 8 og 9, hvor reglerne vedrørende dokumentation for uddannelse, erfaring og kundskaber i øvrigt i forbindelse med ansøgning om dispensation fra kravet til opnåelse af licens, er præciserede og forenklede. Ændringerne har medført nummerændringer de følgende paragraffer. Ændringerne vedrørende sanktionsreglerne  er foretaget i § 19. I § 11 er der en mindre tilføjelse om sårbare økosystemer.

 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget  senest 14. december 2018 kl. 12.

 

Bemærkningerne bedes sendt pr . mail til APNN@nanoq.gl med kopi til tomp@nanoq.gl.

Emne:

Fiskeri

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Offentliggjort:

11 november 00:00:00

Høringsfrist:

18 december 12:00:00

Høringssvar sendes til:

-