Forslag til ændring af bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Høring af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2019 om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

(Udvidelse af anvendelsesområde, tilknyttede aktiviteter og nedsættelse af beløbsgrænse).

Forslaget til inatsisartutlov forventes fremsat på Inatsisartuts forårssamling 2019 (FM 2019).

Forslagets hovedelementer

Bestemmelsen i forslagets § 1 nr. 1. ændrer § 5 stk. 3, ved at ophæve 2. pkt. der har følgende ordlyd:

 ”Tilknyttede aktiviteter omfatter dog ikke madlavning, kantinedrift, rengøring, lokal transport i forbindelse dermed og lignende arbejde og tjenesteydelser.”

Arbejdstagere der er beskæftiget med de aktiviteter, der er nævnt i § 5 stk. 3, 2. pkt. omfatter grupper af arbejdstagere, hvor der i dag kan konstateres mangel på arbejdskraft. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelser for udenlandske arbejdstagere til netop denne type job udgør en stor del af de sager, som Udlændingestyrelsen modtager til behandling efter udlændingelovgivningen. Der er typisk tale om beskæftigelsen inden for hotel og restaurationsbranchen og turisterhvervet. Med den gældende formulering i § 5 stk. 3, 2. punktum vil igangsættelse af et storskalaprojekt give et yderligere pres på arbejdsmarkedet med flaskehalse til følge, som vil virke væksthæmmende med særlig negativ betydning for en udvikling af turisterhvervet.

Med bestemmelsen i forslaget § 1 nr. 2 ændres § 6, stk. 1, nr., hvorved beløbet for at et projekt kan udbydes efter reglerne i storskalaloven ændres fra 5 milliarder kr. til 1 milliard kr.

Ændringen betyder at potentielle lovende mineprojekter vil kunne udbydes på internationale konkurrencemæssige vilkår. Dermed vil mulighederne for at disse projekter kan finansieres og realiseres blive øget. Ligeledes vil en sænkning af beløbsgrænsen forbedre mulighederne for at tiltrække investeringer til udvikling af Grønlands vandkraftpotentialer.

Om baggrunden for forslaget, dets formål og indhold henvises i øvrigt til bemærkninger til forslaget.

Udkastet til forslag til inatsisartutlov kan downloades nedenfor.

Udkastet til forslag til inatsisartutlov er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder nærmere angivet i høringslisten, som kan downloades nedenfor.

Emne: Udbud

Høringstype: Inatsisartutlov

Departement: Departementet for Erhverv og Energi

Offentliggjort: 26.09 2018

 

Høringsfrist: 02. 11 2018

 

 

Høringssvar sendes til:

Departementet for Erhverv og Energi

isiin@nanoq.gl eller jhes@nanoq.gl

Beskrivelse:

Forslag til ændring af bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning

Formål:

Forslag til ændring af bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Offentliggjort:

26 september 12:54:00

Høringsfrist:

02 november 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl eller jhes@nanoq.gl