Fornyet offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering om Virkninger på Miljøet) for udvidelsen af Nuuk Lufthavn

VVM-redegørelsen for udvidelsen af Nuuk Lufthavn sendes hermed i fornyet offentlig høring. VVM-redegørelsen har tidligere været sendt i offentlig høring i perioden 6. februar 2018 til 3. april 2018. Efter høringen har Kalaallit Airports A/S (bygherre) lavet væsentlige ændringer i VVM-redegørelsen, blandt andet i forhold til anlægsprojektets støjpåvirkninger, ressourceforbrug, forurening af jord, overfladevand, spildevand og afværgeforanstaltninger. VVM-redegørelsen sendes derfor i fornyet offentlig høring.

 

De væsentlige ændringer i VVM-redegørelsen er foretaget i følgende kapitler i VVM-redegørelsen:

Kapitel 1 - Ikke teknisk resumé

Kapitel 5 - Herunder mere specifikt:

                      5.3 Støj og vibrationer

                      5.5 Ressourceforbrug

                      5.7 Forurening af jord

                      5.8 Overfladevand og spildevand

Kapitel 8 - Afværgeforanstaltninger

 

Borgermøde

Kalaallit Airports A/S afholder borgermøde vedr. den reviderede VVM redegørelse. Borgermødet afholdes i Katuaq den 11. december 2018 kl. 19:00.

 

Høring

Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i fire uger fra datoen for offentliggørelse.

 

Høringsmaterialet består af følgende:

  • Udvidelse af Nuuk Lufthavn, VVM-redegørelse samt bilag.

 

Yderligere tekniske rapporter som ikke udgør en del af høringsmaterialet kan erhverves ved at kontakte Kalaallit Airports A/S.

 

Høringsfrist: den 14. december 2018, kl: 16:00.

Høringssvar sendes til:

 

Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Postboks 1614

3900 Nuuk

 

Eller via e-mail:

pan@nanoq.gl.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Offentliggjort:

16 november 08:05:00

Høringsfrist:

14 december 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl