Høring af 2 forslag til ændring af afgifter på køretøjer

Høringen vedrører følgende forslag:

  1. Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter
  2. Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om afgift af motorkøretøjer

En tidligere version om ændring af forslagene har været udsendt i høring i perioden 31. maj 2017 til 5. juli 2017.

Nærværende forslag har ikke sammenhæng med det arbejde og de overvejelser der tidligere har været, om at inddrage en større grad af miljøhensyn i afgiftsbelægningen. En sådan omlægning afventer foreløbigt gennemførslen af en ny metode for måling af bilers brændstofforbrug ved typegodkendelse af biler (WLTP).

Eventuelle kommentarer til forslagene skal være Departementet for Finanser og Skatter i hænde senest den 10. august 2018.

Høringssvar bedes fremsendt til oed@nanoq.gl med kopi til pla@nanoq.gl.

Emne:

Afgifter

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Finanser

Offentliggjort:

23 juli 14:25:00

Høringsfrist:

10 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl med kopi til pla@nanoq.gl