Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence

(Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet samt udpegning af medlemmer i konkurrencenævnet)

Beskrivelse:

Forslaget tilføjer en bestemmelse i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) (med senere ændringer), der sikrer branchefinansiering af sagsbehandlingen under den sektorspecifikke konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Derudover tilføjer forslaget en af ændring § 27 om udpegning af medlemmer til Konkurrencenævnet på baggrund af KANUKOKAs nedlæggelse henover sommeren 2018.

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

10 december 15:13:00

Høringsfrist:

10 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl og memh@nanoq.gl