Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb

På efterårssamlingen 2018 behandles forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb. For at overholde tidsfristerne for indlevering af lovforslag til forårssamlingen 2019, er nærværende lovforslag sendt i høring før selve hovedloven er færdigbehandlet i Inatsisartut.

Beskrivelse:

Såfremt forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb vedtages under efterårssamlingen foreslås følgende ændring.

Der findes allerede et Klagenævn for Udbud på bygge- og anlægsområdet, som er reguleret ved bestemmelserne herom i inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Hvis klagenævnsloven vedtages på efterårssamlingen vil der eksistere 2 klagenævn, som behandler klager over offentlige udbud.

På den baggrund forekommer det mere hensigtsmæssigt at udvide ansvarsområdet for Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb til også at omfatte overtrædelser af inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Således at der ikke er 2 sideløbende klagenævn, hvorved klager over offentlige udbud kan føres.

En samling af områderne vil have den fordel, at man vil kunne videreføre et system, der allerede fungerer i praksis. Således vil det nyoprettede klagenævn kunne drage fordel af de allerede etablerede strukturer i Klagenævnet for Udbud. Udover administrative synergieffekter vil et samlet klagenævn endvidere indebære en mere koncentreret kompetenceopbygning i både nævnet og dets sekretariat.
Forslaget indeholder derfor en ændring således at Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb også behandler klager vedrørende overtrædelse af bestemmelser i inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Høringssvar sendes til:
Isiin@nanoq.gl og memh@nanoq.gl

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

07 november 09:30:00

Høringsfrist:

10 december 16:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl