VVM-redegørelser for udvidelse af Ilulissat og Nuuk lufthavne trækkes tilbage.

Kalaallit Airports trækker i dag, torsdag den 4. december, de netop offentliggjorte VVM redegørelser for Nuuk og Ilulissat lufthavne tilbage.

Dette sker på grund af fejl i kvalitetssikringen af rapporterne. Fejlen ligger hos Kalaallit Airports rådgiver NIRAS, som ikke har fået indarbejdet de seneste ændringer i de offentliggjorte rapporter.

De reviderede redegørelser forventes færdige inden for ganske kort tid, og vil herefter blive tilgængelige på Selvstyrets høringsportal.


Tilbagetrækningen betyder at de planlagte borgermøde i Ilulissat i morgen 5. december, og Nuuk 7. december, bliver aflyst. Der vil blive en ny høring og indkaldt til nye borgermøder, som forventes afholdt i starten af det nye år.

Offentliggjort:

04 december 16:29:00

Høringsfrist:

22 januar 12:00:00