Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om virksomheders og offentlige myn-digheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

Hermed fremsender Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi ændringsforslag til forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter i offentlig høring fra den 12. december 2017 til og med den 24. januar 2018.

Formålet med ændringsforslaget er at videreføre principperne i selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, som ophæves ved Inatsisartutloven.

Ændringsforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at tilpasse selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, der er stillet af medlem af Inatsisartut, Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit (EM 2017 pkt. 184).

Videre finder I det oprindelige forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter vedhæftet. Såfremt der skulle være yderligere bemærkninger til det oprindelige forslag er I ligeledes velkommen til indarbejde dem i jeres høringssvar.

I kan desuden finde forslag til inatsisartutlov til behandling på EM 2017 via inatsisartuts hjemmeside https://ina.gl/samlinger/oversigt-over-samlinger/samling/punktliste/ under dagsordenspunkt nummer 26.

Eventuelle høringssvar sendes til departementets officielle e-mail på isiin@nanoq.gl senest den 24. januar 2018.

På forhånd tak.

Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

13 december 14:08:00

Høringsfrist:

24 januar 23:30:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl