Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2018 om Klagenævnet for Udbud

Hermed fremsendes i høring udkast til forslag til: Inatsisartutlov om Klagenævnet for Udbud.

Beskrivelse:

Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser har, i modsætning til bygge- og anlægsområdet, ikke tidligere været lovreguleret, men har været genstand for lokale interne bestemmelser i det offentlige.

Forslaget fremsættes sammen med forslag til Inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner (udbudsloven). For at sikre lovens effektive virkning, skal overtrædelse af den kunne indklages og sanktioneres, hvormed forslaget fremsætter at der oprettes en klageinstans. Etableringen vil sikre af en uvildig klageinstans på området for varer og tjenesteydelser.

En sådan klageinstans, Klagenævnet for Udbud, eksisterer allerede på bygge- og anlægsområdet jf. bestemmelserne herom i Tilbudsloven. Frem for at etablere en ny klageinstans for udbud af varer og tjenesteydelser forekommer det mere hensigtsmæssigt at udvide ansvarsområdet for det nuværende klagenævn til også at omfatte overtrædelser af udbudsloven.

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv

Offentliggjort:

18 december 14:51:00

Høringsfrist:

22 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl