Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport

Hermed fremsendes "Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven)" til høring.

Beskrivelse:

Forslaget til en ny Inatsisartutlov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportlov) er i ret vidt omfang baseret på landtingsloven. Forslaget ændrer i et vist omfang landtingsloves bestemmelser, herunder ved tilføjelse af nogle nye bestemmelser.

Efter forslaget gennemføres ændringerne af landstingsloven ikke ved en ændringslov, men derimod med en ny lov. Det foreslås blandt andet for at gøre den ændrede lovgivning mere enkel og overskuelig og dermed lettere at forstå og anvende i praksis.

Forslaget giver mulighed for, at flere rettighedshavere kan meddeles en udnyttelsestilladelse til den samme isressource eller vandressource med henblik på eksport. Forslaget indeholder videre bestemmelser om, hvordan en ressource fordeles, hvis behovet for udnyttelse af is eller vand i et område til brug for forsyning til lokale forbrugere og udnyttelse efter udnyttelsestilladelser er større end den mængde is eller vand, som kan udnyttes i området.

Forslaget indeholder også bestemmelser om andre forhold, herunder om rettighedshaveres betaling af vederlag i form af afgifter til Grønlands Selvstyre og nye bestemmelser om mulig-hed for fritagelse for betaling af disse vederlag og skatter og afgifter i de første år af en udnyttelsesperiode. Forslaget indeholder videre nye bestemmelser om en mulig største udnyttelsesmængde af is og vand efter en tilladelse, om samordnet udnyttelse af isressourcer og vandressourcer og udnyttelsesanlæg og om beskyttelse og anvendelse af varebetegnelser eller særlige mærker for is og vand. Forslaget indeholder også bestemmelser om blandt andet kvalitetskrav og kvalitetskontrol af is og vand, som vil eller kan blive brugt til drikkebrug og lignende, og fravigelsen af lovgivningen om søtransport af gods til, fra og i Grønland.

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked

Offentliggjort:

20 december 11:54:00

Høringsfrist:

25 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl