Vedrørende: Høring af forslag til Inatsisartutlov om Ilisimatusarfik og forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelser

Vedlagt fremsendes til høring forslag til Inatsisartutlov om Ilisimatusarfik og forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelser. Forslagene forventes fremsat til behand-ling på Inatsisartuts forårssamling 2018 (FM 2018).

Baggrunden for fremsættelse af forslagene er at opdatere og ajourføre den gældende landstingslov om Ilisimatusarfik og samtidig samle reguleringen vedrørende videregå-ende uddannelser i én samlet Inatsisartutlov.

Forslaget til Inatsisartutlov om Ilisimatusarfik regulerer styrelsesforholdene for Ilisimatusarfik og er i vid udstrækning en videreførelse af gældende lovgivning. Reguleringen af Ilisimatusarfik vil dog fremover alene omfatte regler om Ilisimatusarfiks formål, styrelse, økonomi og administration.

Forslaget til Inatsisartutlov om videregående uddannelser viderefører de regler fra landstingsloven om Ilisimatusarfik, der regulerede uddannelserne og deres indhold. Forslaget regulerer desuden forhold vedrørende udbud og kapacitetsstyring, uddannelsernes indhold, kvalitetssikring, ansøgning og adgangskrav, adgangsregulering og optagelseskapacitet, uddannelsesophold uden for Grønland, undervisere, vejledning samt en klagebestemmelse. Dele af det i forslaget fastsatte reguleres for nuværende i bekendtgørelser, mens andet er nyt.

Om den nærmere baggrund for forslagene, deres formål og indhold, henvises til medsendte bemærkninger til forslagene.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde senest den 2. januar 2018.

Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle mail-adresse: ikiin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle brevpostadresse: Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

Med venlig hilsen
Helle Mellemgaard Sørensen
Jurist, IKIIN

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

27 november 15:33:00

Høringsfrist:

02 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl