Høring af udkast til sektorplan for energi- og vandforsyning

Offentlig høring: Sektorplan for energi- og vandforsyning

Denne sektorplan vil lægge hovedlinjerne for Naalakkersuisuts arbejde og prioriteringer for den offentlige forsyning af energi og vand frem til 2030. Og ambitionerne er store. Energireformen har tre hovedtemaer:

  1. Lavere priser på el og vand

Introduktion af enspriser på el og vand. El- og vandpriserne skal reduceres med virkning fra den 1. januar 2018. Familierne på kysten skal opleve store besparelser, som kan bruges til øget velfærd. Også erhvervslivet vil få adgang til billigere el og vand – med det formål at understøtte etableringen af nye arbejdspladser – ikke mindst i de små byer og bygder.

   2.  Grøn energi over alt hvor det er muligt

I 2030 er målet at den offentlige energiforsyning i videst mulig omfang skal komme fra vedvarende energikilder.

   3.  Modernisering af energisystemet

Endelige skal der gennemføres en omfattende modernisering af energisystemet. Energiproduktion baseret på fossile brændstoffer skal erstattes med ny energiteknologi, hvor dette ikke allerede er sket. Midlerne er vandkraft, vind, sol, brint m.m. og teknologisk optimering af det samlede energisystem.

Beskrivelse:

Høringssvar

Emne:

Klima og energi

Høringstype:

Redegørelser-rapporter

Departement:

Departementet for Erhverv og Mineralske Råstoffer

Formål:

Offentlig høring

Offentliggjort:

27 oktober 13:00:00

Høringsfrist:

13 november 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl