Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

På forårssamlingen 2018 2. og 3. behandles Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land. På forårssamlingen 2. og 3. behandles også Forslag til: Inatsisartutlov om arbejdsmiljø.

Såfremt det besluttes at overtage sagsområdet arbejdsmiljø på landjorden og oprette et nyt Arbejdstilsyn er det nødvendigt, at det nye Arbejdstilsyn bliver informeret når arbejdsulykker anmeldes på anmeld.gl. Anmeld.gl drives af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Forslaget sikrer, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan og skal udveksle oplysninger fra anmeld.gl med det nye Arbejdstilsyn.

Arbejdstilsynet kan på baggrund af de anmeldte arbejdsulykker tage ud på virksomhederne og foretage tilsyn. Oplysningerne fra anmeld.gl kan også bruges, hvis Arbejdstilsynet ønsker et overblik hvor mange arbejdsulykker og erhvervssygdomme der anmeldes i de enkelte brancher og virksomheder.

Forslaget er på denne måde nødvendigt for at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet kan samarbejde om at modtage anmeldelser om arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

31 december 15:10:00

Høringsfrist:

05 februar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl