2017

  Høringsfrist Emne
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i GrønlandDepartementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 05.02.18Arbejdsmarked National Strategi for Geodata 2018-2021 29.01.18Landsplanlægning Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 25.01.18Erhverv Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om virksomheders og offentlige myn-digheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanterDepartementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 24.01.18Arbejdsmarked Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2018 om Klagenævnet for UdbudDepartementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 22.01.18Erhverv VVM-redegørelser for udvidelse af Ilulissat og Nuuk lufthavne trækkes tilbage.Departementet for Natur og Miljø 22.01.18 Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX.XXX.2018 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 22.01.18Erhverv Offentlige Private Partnerskaber OPP Vejledning 20.01.18 Naturkonsekvensvurdering for anlægsprojektet 'Etablering af lufthavn i Qaqortoq'Departementet for Natur og Miljø 10.01.18Miljø Høring af forslag til ændring af dyreværnslovenDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 10.01.18Veterinær og fødevare

Side

af 10