Høring af forslag til: Udkast til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender samt udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af loven om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.

Hermed sendes udkast til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender samt udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af loven om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. i høring på Naalakkersuisuts høringsportal.

Høringsfrist:

Høringssvar fremsendes til Lovteknik@nanoq.gl senest den mandag den 30. januar 2017 eller pr. brev til Formandens Departement att. Lovafdelingen, Imaneq 1A – 901 Postboks 1015 3900 Nuuk.

Om Forslaget: 

Efter anmodning fra Justitsministeriet sætter Formandens Departement hermed udkast til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender samt udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af loven om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. i høring.

Udkast til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender 

Den 1. januar 2014 trådte den gældende offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i kraft i Danmark. Det følger af lovens § 43, at loven ikke gælder for sager om færøske og grønlandske anliggender, men at den ved kongelig anordning kan sættes i kraft for sådanne sager, som er eller har været under behandling af rigsmyndigheder.

Med det foreliggende udkast til kongelig anordning foreslås offentlighedsloven sat i kraft for sager om grønlandske anliggender.

Der lægges op til, at loven sættes i kraft med ganske få ændringer for disse sager. Dette skyldes navnlig, at loven ikke sættes i kraft for Grønland, men for rigsmyndighedernes behandling af sager om grønlandske anliggender. 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at ikraftsættelsen af offentlighedsloven ikke vil gælde for grønlandske myndigheder. For disse myndigheder gælder de regler, som man i Grønland har vedtaget.

Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af loven om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. 

Den 1. januar 2014 trådte den gældende offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i kraft i Danmark. Samme dag trådte lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (lov nr. 639 af 12. juni 2013) i kraft, der indeholder konsekvensændringer i forskellige love i lyset af bl.a. ikrafttrædelsen af offentlighedsloven.

Det følger af § 32, stk. 5, i lov om ændring af forskellige bestemmelser om aktindsigt m.v., at lovens §§ 1, 3, 8, 21 og 23-30 helt eller delvist kan sættes i kraft for Grønland. Disse bestemmelser vedrører ændringer i henvisninger til offentlighedsloven i bl.a. lov om behandling af personoplysninger, lov om brugsmodeller, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel, patentloven og varemærkeloven, der er sat i kraft for Grønland ved kongelige anordninger.

Offentliggjort:

23 december 00:00:00

Høringsfrist:

30 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

Lovteknik@nanoq.gl