Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Hermed fremsendes Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleop-hold i Danmark, som skal erstatte den gældende bekendtgørelse på området, Selvsty-rets bekendtgørelse nr. 22 af 23. dec. 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.

Det overordnede formål med ændringen af bekendtgørelsen er, at det er fundet hensigtsmæssigt, at udgifterne, der er forbundet med at sende sit barn på efterskole, skal være de samme, hvad enten barnet går på efterskole i Grønland eller i Danmark. Derudover er der andre mindre ændringer, som det er fundet praktisk at foretage i forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen.

Overblik over de primære ændringer i den nye bekendtgørelse:

  • Sondringen mellem særligt tilskud og det almindelige tilskud udgår.  Alle grønlandske elever kan fremadrettet søge om tilskud til efterskoleophold i Danmark, og tilskuddet vil blive tildelt ud fra forældremyndighedsindehavernes indtægt. I finansloven fastsættes en skala, som regulerer, hvor stort tilskuddet skal være. Bestemmelsen om en mindste egenbetaling på 300 kr. om ugen udgår og der åbnes derfor op for muligheden for, at lavindkomstfamilier kan få forældrebetalingen fuldt ud dækket.
  • Bevillingen er ikke længere begrænset til en pulje, der vil derimod kunne tildeles støtte ud fra skalaen i finansloven til alle de ansøgere, der opfylder betingelserne.
  • Der tages ikke længere udgangspunkt i den skattepligtige indkomst fra 2 år før ansøgningstidspunktet. Der opereres med et relativt nyt begreb, som med tiden skal benyttes inden for flere områder i den offentlige forvaltning. Der er tale om den aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag, som departementet kan få tilgang til blot ved at få henholdsvis forældremyndighedsindehavernes eller husstandens cpr-numre.   
  • Ved ansøgning skal der ikke længere medsendes oplysninger om den skattepligtige indkomst, da departementet fremadrettet selv kan indhente de nødvendige indkomstoplysninger.
  • Naalakkersuisuts mulighed for at kræve udbetalt tilskud tilbage er udvidet til bl.a. også at omfatte tilfælde, hvor efterskoleopholdet ikke påbegyndes efter, at rejse i forbindelse med opholdets start er bestilt og betalt samt tilfælde, hvor elevens ophold på efterskolen har været af en så kort varighed, at efterskoleopholdet reelt ikke er påbegyndt og afbrydelsen ikke er rimeligt begrundet.  
  • Ansøgningsfristen er udgået. Der kan søges tilskud til efterskoleophold løbende, idet der nu vil være indkomstbestemt tilskud til alle ansøgere, der opfylder betingelserne. Dog er der stadig en frist i de tilfælde, hvor departementet skal sørge for rejsen til Danmark. Denne frist er sat til den 15. marts.
  • Der ydes tilskud til forældremyndighedsindehaveres rejse til og fra Danmark i forbindelse med elevens alvorlige sygdom eller død.
  • Kravet om en udtalelse fra elevens skole er udgået, idet udtalelsen i praksis ikke blev anvendt.
  • Dåbsattest, bopælsattest og karakterbevis skal medsendes i alle tilfælde.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde senest den 11.11.2016. Bemærkninger bedes sendt til departementets officielle mail-adresse: IKIIN@nanoq.gl eller til departementets brevpostadresse: Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

Med venlig hilsen

Helle Mellemgaard Sørensen

Jurist, IKIIN

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Forslag til bekendtgørelse

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

10 oktober 08:57:00

Høringsfrist:

11 november 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl