Strategisk Miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af kulbrinter på Disko-øen samt Nuussuaq halvøen, Vestgrønland

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremlægger hermed udkast til Strategisk Miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af kulbrinter på Disko-øen samt Nuussuaq-halvøen, Vestgrønland til offentlig høring.

På baggrund af indkomne høringssvar er "Strategisk Miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af kulbrinter på Disko-øen samt Nuussuaq-halvøen, Vestgrønland" udarbejdet.

"Strategisk Miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af kulbrinter på Disko-øen samt Nuussuaq-halvøen, Vestgrønland" kan downloades her.

Beskrivelse

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN) har udarbejdet en Strategisk Miljøvurdering (SMV). Der er tale om en SMV af aktiviteter forbundet med efterforskning, udvikling og produktion af kulbrinter på Disko-øen samt Nuussuaq halvøen i Vestgrønland.

 

Formål

SMV´en er udarbejdet af DCE og GN for Miljøstyrelsen for Råstofområdet. SMV´en er udarbejdet fordi Naalakkersuisut har planlagt at åbne landområder på Disko-øen samt på Nuussuaq halvøen for kulbrinte-efterforskning. Det er planlagt at 3 licensblokke skal i udbud.

SMV´en har 3 primære funktioner:

  1. Den skal bidrage til grundlaget for de politiske beslutninger om aktiviteter i områderne
  2. Den skal identificere den manglende viden, der skal bruges til fastlæggelse af reguleringen af kommende aktiviteter
  3. Den skal bruges som referencedokument for de selskaber der måtte opnå tilladelse til at efterforske og udnytte kulbrinter, når de skal udarbejde miljøvurderinger af deres specifikke aktiviteter

SMV´en beskriver det fysiske og biologiske miljø, inklusiv beskyttede områder, truede arter, udnyttelse af de biologiske resurser samt andre forhold. På baggrund af denne beskrivelse af den nuværende situation, vurderes de potentielle konsekvenser af kulbrinte-aktiviteter.

 

Høringsfrist

Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til Miljøstyrelsen for Råstofområdet på e-mailadressen eamra@nanoq.gl senest den 05. august 2016 kl. 16.00

 

Høringssvar sendes til

eamra@nanoq.gl

 

Høringsmateriale

Rapporten er på engelsk men indeholder fyldigt resumé på grønlandsk og dansk

 

Høringssvar    

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

28 juni 11:49:00

Høringsfrist:

05 august 16:00:00