Strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Baffin Bugt, Nordvestgrønland

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremlægger hermed udkast til Strategisk Miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af kulbrinter i Baffin Bugt, Nordvestgrønland til offentlig høring.

  Beskrivelse

  I forbindelse med Råstofstrategien 2014-2018 har Naalakkersuisut vedtaget at åbne den grønlandske del af Baffin Bugt for olieefterforskning igen i 2017. Den seneste udbudsrunde i Baffin Bugt blev afholdt i 2011.

  Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN) har derfor på vegne af Miljøstyrelsen for Råstofområdet opdateret den tidligere strategiske miljøvurdering for Baffin Bugt, udgivet i 2011.

  Den strategiske miljøvurdering skal overordnet beskrive alle de miljø – og naturforhold, som er vigtige at tage højde for i forbindelse med olie- og gasaktiviteter i området. 

  Den strategiske miljøvurdering beskriver derfor både det fysiske og biologiske miljø, beskyttede områder, truede arter, det generelle niveau af forurenende stoffer i området, udnyttelse af biologiske resurser, og mange andre forhold.

  Hvis du har spørgsmål til indholdet, kan du skrive direkte til Miljøstyrelsen for Råstofområdet på eamra@nanoq.gl.

   

  Høringsfrist

  Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til Miljøstyrelsen for Råstofområdet på e-mailadressen eamra@nanoq.gl senest den 20. december 2016 kl. 16.00

   

  Høringssvar sendes til

  Miljøstyrelsen for Råstofområdet, eamra@nanoq.gl

   

  Høringsmateriale

  Den strategiske miljøvurdering er på engelsk og indeholder et fyldigt resumé på grønlandsk og dansk

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Den strategiske miljøvurdering har tre primære funktioner. Disse er:
1. at give baggrundsviden om området til beslutningstagere
2. at vise, hvor der er brug for mere viden, for at kunne regulere aktiviteterne ordentligt, og
3. fungere som baggrundsviden af de selskaber, der vil arbejde i området, særligt i udarbejdelsen af en ”vurdering af virkninger på miljøet” (VVM).

Offentliggjort:

22 november 13:41:00

Høringsfrist:

20 december 16:00:00

Høringssvar sendes til:

eamra@nanoq.gl