Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (Afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)

Hermed fremsendes "Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering " til høring.Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til isiin@nanoq.gl og cach@nanoq senest d. 23. januar 2017.

Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

19 december 18:00:00

Høringsfrist:

23 januar 11:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl og cach@nanoq