Vedrørende: Høring af forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen

Vedlagt fremsendes til høring forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af drøftelser med kommunerne om regulering af spørgsmålet om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen, som i dag er reguleret af forskellige regelsæt. 

Det overordnede formål med forslaget består i at etablere en samlet og mere tidssvarende lovgivning, som både strukturelt og indholdsmæssigt bygger på de gældende kommunale ordninger og erfaringer. Forslaget har i den forbindelse til hensigt at fastsætte en klar ansvarsfordeling og bestemmelser om tilbuddenes organisering med henblik på at sikre, at der er sammenhæng og koordinering af tilbuddene.

Det fremgår endvidere af forslaget, at de omhandlede tilbud er en kommunal opgave, og at kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens pædagogisk udviklende tilbud, ligesom kommunalbestyrelserne fastlægger mål og rammer for aktiviteterne i tilbuddene. 

Drøftelserne med kommunerne har samtidig udmøntet sig i udarbejdelse af et forslag, der tager udgangspunkt i muligheden for at etablere 2 forskellige tilbudsmodeller i form af henholdsvis pædagogisk udviklende pasningstilbud, som der kan opkræves betaling for, og andre pædagogisk udviklende tilbud, som er uden betaling.

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til medsendte bemærkninger til forslaget. 

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde senest den 24. januar 2017. Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle mail-adresse: ikiin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle brevpostadresse:

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk. 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen

Marcus Dalro
Juridisk specialkonsulent
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

 

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

22 december 13:26:00

Høringsfrist:

24 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl