Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post

Som del af den nationale digitaliseringsstrategi for 2014 til 2017 har Grønlands Selvstyre på nuværende tidspunkt udgivet en digital postløsning, NemPost, som borgerne kan bruge på et frivilligt grundlag. Postløsningen NemPost er et tilbud til borgerne om at få tilsendt deres kommunikation med offentlige myndigheder til en sikker digital postkasse. Men også et tilbud om at al deres kommunikation med offentlige myndigheder bliver opbevaret digitalt.

Offentlige afsendere af meddelelser og dokumenter kan kun på nuværende tidspunkt i begrænset omfang anvende NemPost. Meddelelser og dokumenter, som indeholder en negativ afgørelser overfor en borger, kan ikke med sikkerhed anses for at være kommet frem til borgeren, da der på nuværende tidspunkt ikke er noget klart lovgrundlag herfor.

Med forslaget sikres en klar og tydelig lovhjemmel til, at offentlige afsendere kan anvende den digitale postløsning Offentlig Digital Post. Men også til at sikre at borgere og juridiske enheder, som fremsender meddelelser og dokumenter til en myndighed via den digitale postløsning, kan anse meddelelsen for at være kommet frem.

Postløsningen opererer i udgangspunktet med en obligatorisk tilslutning. Hovedprincippet for den obligatoriske tilslutning er, at de, der kan, også skal modtage deres post digitalt.

Der er med forslaget dog samtidig lagt op til, at der skal være mulighed for fritagelse.

Naalakkersuisut skal i bekendtgørelsesform fastsætte de nærmere regler om fritagelse.

Udformningen af fritagelsesbestemmelserne vil tage udgangspunkt i forholdene på ikrafttrædelsestidspunktet og dermed tage højde for det gældende niveau af it-parathed. Herefter skal fritagelsesbestemmelserne justeres i takt med udviklingen af it-paratheden i Grønland.

Indtil Naalakkersuisut udnytter bemyndigelserne til at ikraftsætte bestemmelserne om obligatorisk tilslutning til postløsningen, vil loven fungere som en frivillig ordning for fysiske personer og juridiske enheder.

Emne:

Digitalisering

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

23 december 00:00:00

Høringsfrist:

26 januar 23:59:00

Høringssvar sendes til:

digitalisering@nanoq.gl