Høring vedr. bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

Høringen omfatter forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

Beskrivelse:

Bekendtgørelsen er ny og fastsætter hvor, hvornår og hvordan aflivning med hhv. skydning og gasning må finde sted, og hvilke kalibre der skal anvendes. Der fastsættes også regler for hvordan kadaveret skal bortskaffes efter aflivning

Emne:

Veterinær og fødevare

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Formål:

Hensigten med bekendtgørelsen er at skabe større regulering af området. Dette er sket for at beskytte hunde og katte mod unødig angst og lidelse i forbindelse med indfangning og aflivning

Offentliggjort:

15 december 12:00:00

Høringsfrist:

08 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

APN@nanoq.gl