Høring vedrørende Forslag til: inatsisartutlov om arbejdsmiljø

Naalakkersuisut forbereder til forårssamlingen 2017 for Inatsisartut at fremsætte et beslutningsforslag om overtagelse af arbejdsmiljøområdet på land.I forlængelse af beslutningsforslaget, forberedes nærværende Forslag til: inatsisartutlov om arbejdsmiljø med det formål at regulere arbejdsmiljøområdet.

Sagsområdet arbejdsmiljø har fokus på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Under området hører endvidere skabelsen af et grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Det er hensigten med forebyggelsesinitiativer og regulering at sikre den fysiske og psykiske sundhedstilstand.

Den foreslåede inatsisartutlov om arbejdsmiljø er en ramme- og bemyndigelseslov, hvis bestemmelser, for så vidt angår f.eks. de materielle krav til sikkerhed og sundhed, består i generelt affattede forsvarlighedsbestemmelser om henholdsvis leverandører, bygherrer, arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer og mindstealder ved farligt arbejde.

Inatsisartutloven fastsætter rammebestemmelser for krav om sikkerhedsorganisation, arbejdsmiljøuddannelse, arbejdspladsvurdering, arbejdsgiverens pligter, unges arbejde, minimumsregler om daglig og ugentlig hvileperiode og lægeundersøgelser. Der er fastsat regler om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser og om Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter udpeget af Naalakkersuisut samt af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Beskrivelse:

Forslag til: inatsisartutlov om arbejdsmiljø og bemærkninger er vedhæftet.Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Inatsisartutlov

Formål:

Departement skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest fredag d. 27. januar 2017.

Bemærkninger bedes sendt til ISIIN@nanoq.gl og jebj@nanoq.gl

Offentliggjort:

27 december 15:00:00

Høringsfrist:

27 januar 04:00:00