Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)

Hermed fremsendes udkast til forslag til Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven).

Med forslaget udgår henvisning til ”råstofmyndigheden” og navngivne myndigheder under Naalakkersuisut. Ændringen forventes at medføre en mere smidig myndighedsbehandling. I det omfang afgørelser i medfør af råstofloven træffes af det samlede Naalakkersuisut og ikke en underordnet myndighed i Naalakkersuisut, kan der ikke opretholdes en lovbestemt rekursadgang til Naalakkersuisut. Med forslaget udgår den lovbestemte rekursadgang til fordel for en lovbestemt adgang til at anmode om en genvurdering af en sag (lovbestemt remonstration).

Efter forslaget vil en afgørelse truffet i medfør af råstofloven som udgangspunkt skulle indbringes for domstolene inden for en frist på 1 år. Derudover indeholder forslaget bestemmelser om voldgift.

Med forslaget foretages en række tilpasninger på småskalaområdet, herunder en udvidelse af, hvilke hjælpemidler kan anvendes i småskala. Derudover giver forslaget mulighed for, at der i nærmere bestemte situationer kan ske småskalaaktiviteter i et område, der er omfattet af en eneretstilladelse.

Videre foretages en række tilpasninger af regelsættet for indsamling, brydning og udførsel af mineraler med og uden tilladelse. I den forbindelse ophæves af det hidtidige forbud mod indsamling af såkaldte ”værdifulde mineraler.

Forslaget giver Naalakkersuisut bedre mulighed for at gribe ind i sager, hvor skattemyndighederne konstaterer manglende skatteindrapportering og manglende skatteindbetaling på råstofområdet.

Høringssvar bedes være Råstofdepartementet i hænde senest 17. juni 2016. Høringssvar sendes til Råstofdepartementets hovedpostkasse, mmr@nanoq.gl, eller med almindelig post til Råstofdepartementet, Imaneq 1A-201, 3900 Nuuk.

Høringsliste:

Departementer i Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofområdet, KANUKOKA, Kommuneqarfik Sermersooq, ICC Grønland,Verdensnaturfonden, AvataQ, Transparency Greenland, GOIA, Grønlands Erhverv, NUSUKA, S. I. K., Nunaoil A/S, Asiaq, Nunatsinni Advokatit / Grønlandske Advokater, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, GEUS, eksisterende småskalarettighedshavere, Grønlands Domstole, Ombudsmanden for Inatsisartut og Rigsombudsmanden i Grønland.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked

Offentliggjort:

13 maj 19:00:00

Høringsfrist:

17 juni 23:59:00

Høringssvar sendes til:

mmr@nanoq.gl