2015

  Høringsfrist Emne
Høring af forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om uddannelsesstøtteDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 08.01.16Uddannelse Forslag til inatsisartutlov om testning for brug af euforiserende stoffer på uddan-nelsesinstitutioner og kollegierDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 06.01.16Uddannelse Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om selvstyreejede besøgscentre og turistanlægDepartementet for Erhverv 06.01.16Erhverv Høring af VSB- og VVM-redegørelse for Ironbarks ansøgning om udnyttelse af Zink- og Blyforekomsten ved Citronen FjordDepartementet for Mineralske Råstoffer 04.01.16Råstoffer Turismeudvikling i Grønland Departementet for Erhverv 04.01.16Erhverv Høring om Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fondeDepartementet for Erhverv 22.12.15Erhverv Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om gebyrer ved byggesagsbehandling 22.12.15Erhverv Høring af forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2015 om alderspensionDepartementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 18.12.15Det sociale område Grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikringDepartementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 18.12.15Det sociale område Revision af fuglebekendtgørelsen á 2009Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 14.12.15Fangst

Side

af 9