Høring over forslag til 3 nye bekendtgørelser i medfør af konkurrenceloven

Beskrivelse:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. X. af xx 2015 om anmeldelse af fusioner efter inatsisartutlov om konkurrence

Selvstyrets bekendtgørelse nr. X. af xx 2015 om aftaler inden for samme virksomhed eller koncern

Selvstyrets bekendtgørelse nr. X. af xx 2015 om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens virksomhed

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Erhverv

Formål:

Bekendtgørelsen om anmeldelse af fusioner efter inatsisartutlov om konkurrence fastsætter den nærmere fremgangsmåde for anmeldelse og behandling af anmeldelsespligtige fusioner, samt gebyrer herfor. Bilagene til bekendtgørelsen fastsætter de oplysninger, der som udgangspunkt skal afgives, for at en anmeldelse kan anses for fuldstændig.

Bekendtgørelsen om aftaler inden for samme virksomhed eller koncern præciserer anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens § 4, stk. 1.

Bekendtgørelsen om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens virksomhed er en opdateret udgave af den tidligere gældende Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 1. februar 2008 om Konkurrencetilsynets virksomhed.

Offentliggjort:

03 december 17:20:00

Høringsfrist:

08 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl