VVM Udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

Offentlig høring om rapporten Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk.

Yderligere tekniske rapporter som ikke udgør en del af høringsmaterialet kan findes hos Nukissiorfiit hjemmeside http://www.nukissiorfiit.gl/.

Nukissiorfiit vil som bygherre i overensstemmelse med krav fastsat efter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljø § 9 afholde borgermøde i Qaqortoq og Narsaq. Nukissiorfiit vil annoncere tidspunkt for afholdelse i lokale medier.

Beskrivelse

Vandkraftværket ved Qorlortorsuaq forsyner i dag byerne Qaqortoq og Narsaq med elektricitet, som bl.a. andet anvendes til produktion af varme. På grund af en begrænset tilstrømning af vand til vandkraftværket, kan det ikke levere al den energi, som kan afsættes i byerne, hvorfor der anvendes en del fossile brændstoffer i byerne for at dække behovet. Der har derfor i en årrække været et ønske om, at lede mere vand til vandkraftværket. Projektets formål er at øge vandmængden til vandkraftværket, hvilket er nærmere beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen.

Høringsmaterialet består af følgende:

 Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk, VVM-redegørelse

Høringsfrist: fredag den 26. januar 2016, kl. 12:00.

Høringssvar sendes til Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, postboks 1614, 3900 Nuuk eller paian@nanoq.gl.

Offentliggjort:

26. november 2015 kl. 12:00

Høringssvar sendes til:

paian@nanoq.gl

Emne:

Klima og energi

Høringstype:

Redegørelser-rapporter

Offentliggjort:

26 november 12:00:00

Høringsfrist:

26 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

paian@nanoq.gl