Høring af Vejledning til udarbejdelse af projektbeskrivelse (”scope of project”) for offshore kulbrinteaktiviteter

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremlægger herved udkast til Vejledning til udarbejdelse af scope of project for offshore kulbrinteaktiviteter til offentlig høring.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har udarbejdet vedlagte vejledning med hjemmel i Råstoflovens § 84 stk. 1.

Der er tale om en revision af Appendix F i de nuværende ”Appendices to BMP Guidelines for application, execution and reporting of offshore hydrocarbon exploration activities (excluding drilling) in Greenland.

Revisionen sker, fordi der er et generelt behov for en opdatering og på baggrund af de nye regler om forhøring, som trådte i kraft den 1. juli 2014. Det drejer sig om offentlig forhøring i 35 dage af projektbeskrivelser for projekter, som må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet eller samfundsmæssige forhold.

Vejledningen gennemgår de krav, som stilles til udarbejdelsen af et scope of project og indeholder en tidslinje for processen.

Høringsfrist:
Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på e-mailadressen: paian@nanoq.gl senest den 16. marts 2015.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Forskning og Miljø

Høringsfrist:

16 marts 00:00:00

Høringssvar sendes til:

paian@nanoq.gl