Retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre

Nye retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre i forbindelse med råstofaktiviteter i

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremlægger herved udkast til Retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre til offentlig høring.

Retningslinjerne gælder for midlertidige feltlejre, hvor antallet af persondage overstiger 300 dage i løbet af et år regnet fra lejrens etablering. Retningslinjer for håndtering af affald fra feltlejre med færre end 300 persondage er beskrevet i ”Regler vedrørende feltarbejde og rapportering i forbindelse med råstoffer (ekskl. kulbrinte) i Grønland”.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har udarbejdet vedlagte retningslinjer med hjemmel i Råstoflovens § 84 stk. 1.

Høringsfrist:
Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på e-mailadressen: paian@nanoq.gl senest den 13. august 2015 kl. 16.00.

Høringsmateriale:

Retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

15 maj 14:18:00

Høringsfrist:

13 august 16:00:00

Høringssvar sendes til:

paian@nanoq.gl