Ramsarbekendtgørelse

Høring vedr. forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter (Ramsarbekendtgørelsen)

Departement for Natur, Miljø og Justitsområdet sender hermed forslag til Ramsarbekendtgørelse i høring.

 

Departement for Natur, Miljø og Justitsområdet anmoder venligst om, at høringssvar fremsendes senest fredag d. 5. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar bedes sendt til departementets officielle e-mailadresse: paian@nanoq.gl.

 

Bekendtgørelsen er udarbejdet med hjemmel i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse.

 

Bekendtgørelsen er udarbejdet med det formål at beskytte Grønlands Ramsarområder og regulere hvilke aktiviteter, der må ske i områderne med henblik på at sikre, at bevaringsstatus for natur og dyreliv i områderne ikke forringes. Bekendtgørelsen bidrager til implementeringen af Grønlands internationale forpligtelser i forhold til Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning.

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om adgang til og anvendelse af Ramsarområderne. Konkret fastsættes der retningslinjer vedr. kørsel, sejlads, flyvning, bygninger og øvrige anlæg samt fiskeri- og landbrugsaktiviteter.  

 

Bekendtgørelsen retter sig mod hele det grønlandske samfund, fra borgere til virksomheder og kommuner.

 

Hent forslag til Ramsarbekendtgørelsen her

 


Forsendelsesliste vedr. forslag til Ramsarbekendtgørelse

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug: apnn@nanoq.gl

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel: isiin@nanoq.gl

Råstofdepartementet: mlsa@nanoq.gl

Finansdepartementet: oed@nanoq.gl

Kommune Kujalleq: kommune@kujalleq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq: kommuneqarfik@sermersooq.gl

Qeqqata Kommunia: qeqqata@qeqqata.gl

Qaasuitsup Kommunia: qaasuitsup@qaasuitsup.gl 

KANUKOKA: kanukoka@kanukoka.gl

SPS: sps@greennet.gl

Konsulenttjenesten for Landbrug: info@nunalerineq.gl

GFLK: gflk@nanoq.gl

KNAPK: knapk@knapk.gl

Grønlands Naturinstitut: info@natur.gl

Royal Greenland: royalgreenland@royalgreenland.com

Polar Seafood: polar@polarseafood.dk

Arktisk Kommando: vfk@mil.dk

Politimesteren i Grønland: politi@politi.gl

Grønlands Erhverv: ga@ga.gl

NUSUKA: nusuka@greennet.gl

SIK: sik@sik.gl

Avataq: info@avataq.gl

Timmiaq: hasse@greennet.gl

TPAK: juka@greennet.gl

Naturstyrelsen: nst@nst.dk

WWF Verdensnaturfonden: wwf@wwf.dk

Emne:

Miljø

Høringstype:

Bekendgørelse

Offentliggjort:

07 december 10:00:00

Høringsfrist:

05 februar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

paian@nanoq.gl