Offentlig høring af retningslinjer for seismiske undersøgelser

Offentlig høring af forslag til: ”Vejledning til seismiske offshore undersøgelser i Grønland: retningslinjer for Bedste Miljømæssige Praksis (BEP), Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT)”

Indledning:

Denne vejledning indeholder opdaterede retningslinjer for seismiske aktiviteter:

 1. Retningslinjer for udarbejdelse af en redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse)
 2. Retningslinjer for udarbejdelse af redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT-redegørelse)
 3. Udførelse af seismiske offshore aktiviteter.
 4. Reviderede beskyttelseszoner for havpattedyr ved seismiske aktiviteter.

De reviderede beskyttelseszoner var i høring i 2014, men Miljøstyrelsen for Råstofområdet var nødsaget til at aflyse høringen i september 2014 grundet en fejl i høringsmaterialet.

Beskrivelse:

Hvis en aktivitet omfattet af råstofloven antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan en godkendelse af plan for aktiviteten kun meddeles, når alle følgende punkter er gennemført:

 1. Der indsendes en projektbeskrivelse for aktiviteten til vurdering hos Miljøstyrelsen for Råstofområdet og styrelsens videnskabelige rådgivere
 2. På baggrund af projektbeskrivelsen vurderer Miljøstyrelsen (sammen med styrelsens videnskabelige rådgivere) at aktiviteten kan påvirke miljøet væsentligt, hvorefter et udkast til projektbeskrivelsen udarbejdes til forhøring
 3. Udkastet kommer i offentlig forhøring i 35 dage
 4. På baggrund af de indkomne høringssvar tilpasses projektbeskrivelsen de relevante steder
 5. Den tilpassede projektbeskrivelse skal godkendes af Naalakkersuisut
 6. Der foretages en Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM - på engelsk: Environmental Impact Assesment, EIA) og der udarbejdes et udkast til en VVM-redegørelse.
 7. Udkastet til VVM-redegørelsen kommer i offentlig høring i minimum 8 uger.
 8. Når høringsperioden er slut, skal udkastet til VVM-redegørelsen tilpasses de relevante steder på baggrund af de indkomne høringssvar og en hvidbog over samtlige indkomne høringssvar udarbejdes.
 9. Den tilpassede VVM-redegørelse skal godkendes af Naalakkersuisut.

Hvis en seismisk aktivitet omfattet af råstofloven antages at have begrænsede påvirkninger på miljøet, kan en godkendelse af plan for aktiviteten kun meddeles, når alle følgende punkter er gennemført:

 1. Der indsendes en projektbeskrivelse for aktiviteten til vurdering hos Miljøstyrelsen for Råstofområdet og styrelsens videnskabelige rådgivere
 2. På baggrund af projektbeskrivelsen vurderer Miljøstyrelsen (sammen med styrelsens videnskabelige rådgivere) at aktiviteten kan antages at have begrænsede påvirkninger på miljøet
 3. Der foretages en Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT) og der udarbejdes et udkast til en VTF-redegørelse
 4. Udkastet til VTF-redegørelsen kommer i offentlig høring i minimum 8 uger
 5. Når høringsperioden er slut, skal udkastet til VTF-redegørelsen tilpasses de relevante steder på baggrund af de indkomne høringssvar og en hvidbog over samtlige indkomne høringssvar udarbejdes
 6. Den tilpassede VTF-redegørelse skal godkendes af Naalakkersuisut

Miljøstyrelsen for Råstofområdet understreger at der ikke kan udstedes tilladelser og godkendelser til at udføre aktiviteterne før Naalakkersuisut har godkendt VVM/VTF-redegørelsen.

Høringsfrist for kommentarer

Kommentarer til det fremsendte forslag til ”Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland” bedes sendt til Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet (paian@nanoq.gl) senest den 31. august kl. 12.00.

Høringsmateriale

 • Vejledning til seismiske offshore undersøgelser i Grønland: retningslinjer for Bedste Miljømæssige Praksis (BEP), Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT)

 

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

20 juli 13:41:00

Høringsfrist:

31 august 12:00:00

Høringssvar sendes til:

paian@nanoq.gl