Nye retningslinjer for udarbejdelse af Vurderinger af Virkning på Miljøet (VVM) for mineprojekter i Grønland

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremlægger herved udkast til Vejledning til udarbejdelse af Vurderinger af Virkning på Miljøet (VVM) for mineprojekter i Grønland til offentlig høring.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet fremlægger herved udkast til Vejledning til udarbejdelse af Vurderinger af Virkning på Miljøet (VVM) for mineprojekter i Grønland til offentlig høring.

 

Der er tale om en revision af den nuværende vejledning (2. udgave, januar 2011). Den nye vejledning er udarbejdet på grundlag af god international praksis for udarbejdelse af VVM og med henblik på en høj standard for miljøbeskyttelse.

Revisionen inkluderer opdateringer i forhold til de nye regler om forhøring, som trådte i kraft den 1. juli 2014.

 

Høringsfrist:
Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på e-mailadressen: paian@nanoq.gl senest den 30. juni 2015 kl. 16.00.

 

Høringsmateriale

  • Vejledning til udarbejdelse af Vurderinger af Virkning på Miljøet (VVM) for mineprojekter i Grønland

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

05 maj 14:00:00

Høringsfrist:

30 juni 16:00:00

Høringssvar sendes til:

paian@nanoq.gl