Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland

Offentlig høring af retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter

Råstofstyrelsen takker for de indkomne høringssvar til ”Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinterefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland” udkast af 31. juli 2015 (retningslinjerne).

Retningslinjerne har været i høring samtidig med Miljøstyrelsen for Råstofområdets udkast til: ”Vejledning til seismiske offshore undersøgelser i Grønland: retningslinjer for Bedste Miljømæssige Praksis (BEP), Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT)”.

På baggrund af indkomne høringssvar har Råstofstyrelsen udarbejdet en hvidbog med kommentarer til høringssvarene. Hvidbogen kan downloades her.

Derudover har Naalakkersuisut godkendt en revideret version af retningslinjerne. Den endelige version er udgivet på www.govmin.gl her og Naalakkersuisut.gl. 
 

Offentlig høring af forslag til: ’Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland’

 

Indledning:

Denne vejledning indeholder opdaterede retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter:

  1. Retningslinjer for ansøgning af offshore efterforskningsaktiviteter
  2. Retningslinjer for udførsel af offshore efterforskningsaktiviteter
  3. Retningslinjer for afrapportering af offshore efterforskningsaktiviteter

 

Revisionen er foretaget på baggrund af de nuværende Retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland, fra 2011.

Beskrivelse:

Hvis offshore efterforskningsaktiviteter efter kulbrinter ønskes foretaget, skal ansøgningen, udførslen og afrapportering udføres i henhold til Råstofstyrelsens retningslinjer. Dette for at sikre:

  • en korrekt vurdering af aktiviteternes omfang,
  • en korrekt imødekommelse af en eventuel indvirkning på miljøet,
  • en korrekt udførsel af selve aktiviteten,
  • en korrekt afrapportering efter endt aktivitet.

Råstofstyrelsens retningslinjer sikrer en inddragelse af alle relevante parter, så aktiviteten udføres i henhold til gældende regler. Råstofstyrelsen påpeger, at en tilladelse til at udføre aktiviteter ikke kan udstedes før Naalakkersuisut har godkendt en ansøgning indleveret i henhold til denne vejledning.

 

Yderligere:

Der henvises i ’Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland’ til ”Vejledning til seismiske offshore undersøgelser i Grønland: retningslinjer for Bedste Miljømæssige Praksis (BEP), Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT)” 2015. Disse vejledninger fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet ligger i øjeblikket i høring på Naalakkersuisuts høringsportal, link her.

 

Høringsfrist for kommentarer

Kommentarer til det fremsendte forslag ’Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland’ bedes sendt til Råstofstyrelsen (mlsa@nanoq.gl), senest mandag d. 31. august 2015 klokken 12.00.

 

Høringsmateriale

  • Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Redegørelser-rapporter

Offentliggjort:

31 juli 00:00:00

Høringsfrist:

31 august 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl