Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

 

Forslagets formål er at fremme indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i og fra Grønland og at regulere adgangen dertil og fordelingen af udbytte derfra. Forslaget formål er videre at sikre, at Grønlands Selvstyre modtager en rimelig del af den værdi og viden, der skabes ud fra genetiske ressourcer fra Grønland, og de øvrige økonomiske og ikke-økonomiske fordele, der opstår som følge af udnyttelse af genetiske ressourcer fra Grønland. Endvidere er et formål med forslaget at fremme skabelse af større viden om og kendskab til Grønlands genetiske ressourcer.

 

Biodiversitetskonventionen og Nagoyaprotokollen sikrer, at oprindelseslandet har ret til en rimelig andel af den værdi, der skabes ud fra landets genetiske ressourcer, og fremmer, at viden om de genetiske ressourcer indsamles og offentligøres. Forslaget indeholder bestemmelser, der har til formål at sikre, at det grønlandske samfund får økonomiske og ikke-økonomiske fordele i forbindelse med udnyttelse af genetiske ressourcer, samt bestemmelser der sikrer, at viden indsamles, udforskes og offentliggøres.

I forslaget har man valgt at anvende genetiske ressourcer. Dette skyldes et ønske om at tilpasse lovteksten så den stemmer overens med teksten i biodiversitetskonventionen og Nagoya – protokollen, som også fokuserer på genetisk ressourcer da det er dem der kan have forskningsmæssig og kommerciel værdi.   

 

Eventuelle bemærkninger sendes til ISIIN@nanoq.gl og cabd@nanoq.gl senest d. 26. 01. 2015 kl. 12.00

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv

Offentliggjort:

22 december 16:33:00

Høringsfrist:

26 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl