Høring af VSB- og VVM-redegørelse for Ironbarks ansøgning om udnyttelse af Zink- og Blyforekomsten ved Citronen Fjord

Projektstatus Citronen Fjord

Fase

 

 

 

Status

 

 

 

Dato

 

 

 

Forhøring af kommissorier for indholdet af VSB- og VV;-redegørelserne

 

 

 

Afholdelse er ikke et krav, da udarbejdelse af VVM-en og VSB-en blev påbegyndt før kravet om forhøring blev indført i råstofloven med virkning fra 1. juli 2014

 

 

 

Minimum 8 ugers offentlig høring

 

 

 

Afsluttet

 

 

 

23. september 2015 – 4. januar 2016

 

 

 

Udarbejdelse af hvidbøger

 

 

 

Afsluttet

 

 

 

Opdatering af VVM og VSB

 

 

 

Afsluttet

 

 

 

IBA

 

 

 

Afsluttet

 

 

 

September 2016

 

 

 

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

Áfsluttet

 

 

16. december 2016 

 

Høringsmateriale:
Under efterforskningstilladelse 2007/02 (Citronen Fjord) søger Ironbark Inc. om tilladelse til udnyttelse af en zink- og blyforekomst.

Kortudsnit: Ironbarks efterforskningstilladelse 2007/02 er markeret med et grønt areal.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter (alle på grønlandsk/dansk/engelsk):
1. Redegørelsen for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB)
2. Ikke-teknisk resumé af VSB
3. Redegørelsen for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
4. Ikke-teknisk resumé af VVM
5. Rapport om sejladsmæssig sikkerhed

Ironbark har endvidere offentliggjort referencerapporter, som der henvises til i ovennævnte VSB og VVM-redegørelse, der kan ses på selskabets hjemmeside på adressen: http://ironbark.gl/projects/greenland/citronen/document-library/.

Formålet med vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-en) er blandt andet at vurdere projektets indflydelse på de eksisterende samfundsforhold med henblik på at give myndighederne alle nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt.

Et andet formål med VSB-en er, at den skal danne grundlag for forhandlingen af en Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Selvstyret, kommune(r) og selskabet (Ironbark).

Vurderingen af virkninger på miljøet (VVM-en) har blandt andet til formål at vurdere og beskrive natur- og miljøforhold, herunder mulige miljømæssige påvirkninger af det foreslåede projekt, samt i lighed med VSB-en, at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt.

Offentliggørelsen af høringsmaterialet på www.naalakkersuisut.gl betyder ikke, at Naalakkersuisut har endeligt godkendt høringsmaterialet, herunder VSB- og VVM redegørelserne. En sådan godkendelse vil først ske ved en meddelelse af udnyttelsestilladelsen. VSB-en og VVM-en er således Ironbarks vurdering af de samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af en realisering af deres projekt.

Høringsmøder:
I løbet af høringsperioden vil der blive arrangeret offentlige høringsmøder på nedenstående steder, hvor borgerne vil få mulighed for at stille spørgsmål til projektet i almindlighed og i særdeleshed til høringsmaterialet.
• Nuuk
• Ilulissat
• Kangerlussuaq
• Sisimiut

Derudover vil der blive afholdt særlige borgermøder om projektet i januar 2016 i Tasiilaq og Qaanaaq.

Datoerne for møderne vil blive fastsat af Naalakkersuisut efter konsultation med Ironbark og vil blive offentliggjort på Naalakkersuisuts hjemmeside samt ved lokal annoncering.

På møderne vil blandt andre repræsentanter fra Ironbark og Naalakkersuisut være til stede.

Præsentationer ved høringsmøderne
Ironbark præsenterer projektet, VVM og VSB 
DCE kommenterer på VVM
Departementet for Erhverv kommenterer på VSB

Referater fra alle høringsmøder 
Høringsmøde i Nuuk den. 23. november 2015 
Høringsmøde i Kangerlussuaq den. 27. november 2015 
Høringsmøde i Sisimiut den. 28. november 2015
Høringsmøde i Ilulissat den. 29. november 2015
Høringsmøde i Qaanaaq den 20. januar 2016
Høringsmøde i Tasiilaq den. 28. januar 2016
Høringsmøde i Qaqortoq den 4. februar 2016

Høringsfrist: Den 4. januar 2016 kl. 16.00.

Høringssvar sendes til Råstofstyrelsen, Postboks 930, 3900 Nuuk eller mlsa@nanoq.gl

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

23 september 15:00:00

Høringsfrist:

04 januar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl